Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
dárcovský účet: 631251375/2010
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Linka duševní tísně

„Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.”

Sokrates

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚfoto

Linka duševní tísně v Mostě je součástí nestátní, neziskové organizace Most k naději, z.s. Svou již patnáctiletou činností získala pevné a nezastupitelné místo v psychosociální síti nejen mosteckého regionu. Služba Linky duševní tísně je pro lidi důležitá svou bezbariérovostí, anonymitou a bezpečným rámcem, což je zřejmě i jeden z důvodů, proč ji vyhledává tak velký počet lidí.

Linka duševní tísně představuje první pomoc lidem, kteří se octnou v problémech. Závažnost témat, s jakými se na naše pracoviště obracejí, je často vysoká: pomáháme jim hledat cesty z domácího násilí, ze vztahových potíží, odvracíme je od sebevražedných tendencí, učíme je vyrovnávat se s krizemi a hledat nový smysl života. Výjimkou nejsou ani dětská volání o pomoc či nářky starých osamělých lidí. Většina našich klientů nedokáže o pomoc požádat jinde, kde by museli prozradit svou totožnost a setkat se s odborníkem tváří v tvář. Avšak s naší pomocí pak v případě potřeby dokáží často tento krok zvládnout. Bez nadsázky lze říci, že Linky důvěry nezřídka zachraňují lidské životy a tvoří tak důležitou a nezastupitelnou součást psychosociální sítě moderní společnosti.

PROVOZNÍ DOBA: nonstop provoz

Krizová pevná telefonní linka: 476 701 444

Bezplatný skype telefon: ldt.most

E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz - odpovědi do 7 dnů

Facebook: Linka Duševní Tísně

CÍL PROJEKTUfoto

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému.

Uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, propracovat s klientem jeho budoucnost a je-li to vhodné, nasměrovat ho na další možnosti řešení.

V rámci tohoto projektu poskytujeme:

 • Telefonická krizová intervence
 • E-mailové a dopisové poradenství
 • Gay / lesbická linka

CÍLOVÁ SKUPINA

Služby poskytujeme celé populaci. Jsme tu tedy pro každého, kdo řeší nějaký problém nebo chce pomoci někomu dalšímu s jeho trápením. Nejčastěji nás kontaktují osoby v krizi, které mají aktuálně sníženou schopnost vlastními silami zvládnout v potřebném čase nějakou životní situaci.

S ČÍM SE TAKÉ NA NÁS MŮŽETE OBRACET?

Zjednodušeně řečeno, kdokoliv může zavolat s čímkoliv, co ho trápí. Volající zůstane v anonymitě a sdělit může právě jen to, co chce. Společně budeme hledat cesty ke zlepšení jeho situace. Hovory se samozřejmě nenahrávají, vše zůstává mezi klientem a pracovníkem.

Pro ilustraci pár střípků z naší práce:

 • S plačící matkou probíráme narůstající záškoláctví dospívajícího syna a vysvětlujeme, u jakých institucí může hledat pomoc.
 • Nezaměstnanému muži sužovanému depresí pomáháme překonat těžké chvíle
 • Ženu, která již započala s dobrovolným odchodem ze života, úspěšně zvrátíme v jejích úmyslech a pak jí pomůžeme sjednat okamžitou lékařskou pomoc
 • S dospívající dívkou hledáme oporu proti šikaně
 • Mladý muž, od něhož odešla žena s dcerkou, volá v bezradnosti a s touhou zachránit rodinu
 • Uprostřed noci volá žena v panice po prodělaném záchvatu, je sama doma a bojí se opětovného zhoršení stavu
 • Podporu poskytujeme gayovi odmítanému a vydíranému vlastní matkou
 • Oběti domácího násilí povzbuzujeme na jejich dlouhé a těžké cestě ke svobodě
loga-horizontalne.jpg

Projekt "Vzdělávejte se pro růst"

V roce 2012 se tým pracovníků Linky duševní tísně vzdělal ve výcviku "Krizová intervence tváří v tvář", který byl financován prostřednictvím Úřadu prace z Evropského sociálního fondu. Krizovým interventů se tak rozšířily možnosti pracovního uplatnění v krizové intervenci tváří v tvář.

V roce 2013 se prostřednictvím projektu "Vzdělávejte se pro růst" proškolilo 15 pracovníků MONA v rozvíjení dovedností v krizové intervenci. Vzdělávání proběhlo od 15. 11. 2013 do 8. 12. 2013.

Podpora krizových služeb v roce 2021-2022 Nadací ČEZ

Díky podpoře Nadace ČEZ byly krizové služby vybaveny důstojnými informačními letáčky, zrovna tak reklamními propiskami, které jsou ideální možností diskrétního předání telefonního kontaktu na nonstop krizovou službu. Podpořena byla i koupě 2 ks notebooků, které slouží ke komunikaci v online prostředí (supervize, porady, worshopy, e-mailové poradenství...). Tým má dvě nové pracovní posily, kterým byl uhrazen výcvik v komplexní krizové intervenci. Díky podpoře Nadace ČEZ se výrazně zlepšila a zkvalitnila práce v ašem dlouhodobě přetíženém pracovním kolektivu. DĚKUJEME!!!

foto

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Jak podat stížnost

Výroční zpráva LDT 2011

Výročni zpráva LDT 2012

Manuál pro oběti trestných činů

UŽITEČNÉ ODKAZY

Česká asociace pracovníků linek důvěry - http://www.capld.cz/show.php?sk=2

Gay iniciativa - http://gay.iniciativa.cz/www/index.php

Fórum pro pomoc obětem znásilnění a jejich blízké - http://znasilneni.infonia.com/

Potřebuji právníka - http://www.potrebujipravnika.cz/

Bc. Jiřina Venclíčková, vedoucí LDT Most

vedouci.ldt@mostknadeji.cz

V médiích publikujeme osvětové články na témata, se kterými nám lidé často volají. Zkuste nahlédnout a možná, že najdete inspiraci k řešení vlastních obtíží...

 

Aktuální články

Když bolí duše

Když bolí duše

Linka duševní tísně pomáhá lidem zvládat jejich obtížnou životní situaci Mostecký deník 21.12.2020 S bolavým tělem si víme rady, zajdeme k lékaři. Když bolí duše, je to těžší. Výhodu mají ti, kteří se mohou svěřit, ať rodině či přátelům....
Nabídka pracovního místa

Nabídka pracovního místa

Nabídka zaměstnání Organizace: Most k naději, z.s. Sociální služba: krizová pomoc, telefonická krizová pomoc. Název služby: Krizová poradna a Linka duševní tísně. Pracovní pozice: sociální pracovník – krizový intervent. Velikost úvazku: 1,0 na dobu....
Národní potravinová sbírka 2016

Národní potravinová sbírka 2016

Národní potravinová sbírka 2016 Dne 12. 11. 2016 od 8.00 hod. do 20.00 hod. se pracovníci Mostu k naději, z.s. Zúčastnili Národní potravinové sbírky v Tescu Litvínov a v Albertu Most, Centrál. Celkem se vybralo 1.672,7 kg trvanlivých potravin v celkové částce....