Ekonomická část

Adresa: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1
Telefon: 476 104 877
Provozní doba: PO – PA od 7.00 do 15.00

Od 10.4.2018 bude ekonomika a administrativa „Mostu k naději“ sídlit na adrese : Most, Horova ulice č. 1215

Administrativní a ekonomické záležitosti zajišťuje tým tří pracovnic - složený dle odborností a specifických pracovních činností a úkolů. Pracoviště vede mzdovou, účetní, dílčí kontrolní, revizní, odpisovou a skaldovou agendu, včetně agendy pokladní, spisové, archivační, majetkové a vztahujících se dalších povinností organizace (zákoník práce, mzdové předpisy, obecné bezpečností předpisy, realizace úkolů a opatření aj.). Jedná se o servisní, interní sekci Mostu k naději. Pracoviště s vymezeným, výhradním právem pro komunikaci s kontrolními orgány a orgány auditu ve věcech účetních, personálních a ekonomických.

Nadřízený orgán této sekce:

Ředitel organizace Lubomír Šlapka, kontakt: reditel@mostknadeji.cz tel.: 602 338 092 – stížnosti, připomínky, náměty, výtky i chvály k této sekci lze podávat všemi komunikačními prostředky. Na anonymní stížnosti a podněty bez uvedení jména a adresy nebude zpracována písemná odpověď, přesto se každým podnětem organizace zabývat bude.

Martina Vysloužilová Martina Vysloužilová – vedoucí sekce, zodpovídá za chod a plnění úkolů sekce a za vedení účetnictví organizace.

Kontakt: ekonomika@mostknadeji.cz
nebo tel.: 476 104 877
Jiřina Matějková Jiřina Matějková – referentka dotací, zodpovídá za sledování a ekonomické vyhodnocování čerpání dotací a příspěvků, zároveň tvoří mezikontrolní stupeň, je také odpovědná za pokladní službu sdružení.

Kontakt: dotace@mostknadeji.cz
nebo tel.: 476 104 877
Růžena Murgašová Růžena Murgašová - práce a mzdy, agenda spojená s personálním, mzdovým a dle Zákona o sociálních službách i s příslušným informačním a oznamovacím zaměřením. Kontrola kvalifikačních a dalších kritérií zaměstnanců MONA. Komunikace s pojišťovnami a dalšími orgány (důchodové, zdravotní, krajské aj. složky).

Kontakt: personalistika@mostknadeji.cz
nebo tel.: 476 104 877