Historie v kostce

Sdružení Most k naději je právnickou osobou, která vznikla v roce 1995 registrací u MV ČR. Původní Nadace Sokrates se transformovala do občanského sdružení Most k naději (MONA). Při zrodu MONA tehdy stáli významné odborné, podnikatelské i politické špičky, ale také zástupci neziskového sektoru. Samotný vznik organizace byl motivován zhoršující se situací v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS, dále pak sociálně vyloučenými komunitami a lokalitami, včetně progradujícího rozmachu sociálních patologií v nejpostiženějších částech severočeského regionu. Aktivně jsme začali řešit nejen problematiku menšin (etnických i sexuálních - GLBT), drogových závislostí (specifikace na nelegální omamné a psychotropní látky), prostituce (ženské, mužské a dokonce i dětské), lichvy, prevence šíření krví a pohlavně přenosných chorob se zaměřením na žloutenky typu C a na HIV/AIDS tzv. STD chorob.

Součástí vzniku Mostu k naději, bylo i převzetí provozu Linky duševní tísně (zal. r. 1993). Která doplňuje rozmanité sociální a další služby o telefonickou krizovou intervenci. Most k naději zřídilo zastřešovací sekci pod názvem Dům humanity. Dům humanity je vlastně komplex budov a prostor v Liberci, Mostě, Oseku, Bílině, Jablonci nad Nisou a v Janově, který v sobě soustřeďuje jednotlivé sociální služby, činnosti a další odborné sekce: například K-centrum Liberec, K-centrum Most, Terénní programy Liberec, Terénní programy Most, Linku duševní tísně, HIV/AIDS poradnu, Gay linku pomoci, různé dílčí programy zaměřené na práci s alternativně odsouzenými či s problémovou mládeží a menšinami. Dům humanity Mostu k naději, je filozofickou reflexí multioborového zaměření instituce a svým názvem vlastně říká: Člověče, máš-li problém, přijď nebo zavolej, napiš, vzkaž nám – pokusíme se najít společně mosty k naději – pomůžeme ti hledat nezávislost, důvěru a normalitu a kontakty na ty, kteří ti pomohou...

NKÚ kontroloval Most k naději – bez jediné chyby

http://www.denik.cz/z_domova/nku-u-dotaci-na-protidrogovou-politiku-nenasel-vazne-chyby-20130610.html