13. 06. 2024 - Články -> Titulní strana

Rekonstrukce parteru fasády Domu humanity Liberec

Díky přispění Fondu pro obnovu MPZ a MZIP statutárního města Liberec a účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje (odbor sociálních věcí) rekonstrujeme od dubna 2024 parter fasády Domu humanity Liberec. Vzhledem k tomu, že se v případě Domu humanity Liberec jedná o historicky významnou budovu, která sídlí v samém středu města Liberece, jsme za tutu rekonstrukci velice rádi. Do budoucna bychom zároveň chtěli pokračovat i v rekonstrukce zbylých částí fasády (druhé a třetí patro), což ovšem opět, vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace nepůjde bez příspění našich donátorů.

Projekt je podpořen Fondem pro obnovu MPZ a MZIP statutárního města Liberec

Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje