21. 06. 2019 - Články -> K-Centrum Liberec

Očkování na hepatitidu A v K-centru Liberec

Ve dnech 7. - 14. 6. proběhlo v K-centru očkování klientů na hepatitidu A. Akce byla realizována ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci a Zdravotnickým ústavem v Liberci poté, co se v průběhu května objevil případ potvrzené hepatitidy A. Není to poprvé, co se taková akce v K-centru realizovala, odkazovala se na dobrou spolupráci v totožné akci v roce 2014, kdy jsme také přikročili k očkování našich klientů přímo v prostorách K-centra. Klienti nemuseli být doprovázení k jednotlivým obvodním lékařům, či do jiného zařízení, ale bylo využito nízkoprahového zázemí K-centra, tedy důvěrně známému prostředí pro klienty. Využito bylo všech 45 vakcín, které byly poskytnuty. Vše proběhlo bez problémů a věříme, že jsme tímto krokem, přispěli k veřejnému zdraví a pomohli zastavit potenciální problém s Hepatitidou A.