9. 04. 2019 - Články -> K-Centrum Liberec

K-centrum Liberec - přednáška na Technické Univerzitě Liberec

Opět po roce se nám podařilo realizovat na Technické univerzitě Liberec přednášku. Dne 13. 2. 2019 Mgr. Jana A. Koudelková a Bc. Jiří Simeth odprezentovali na TUL na katedře sociálních studií a speciální pedagogiky přednášku na adiktologická témata; především fungování nízkoprahových služeb, práce s klientem, etc. Tímto děkujeme PhDr. K. Thelenové Ph.D. za pozvání a budeme se těšit do budoucna na další spolupráci.