15. 11. 2017 - Články -> Evropské projekty

Název projektu : „Rekonstrukce a zateplení objektu č.p. 1929, K-centrum Most“

 MMR

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony. Předmětem projektu je celková rekonstrukce budovy centra sociálních služeb Most k naději, z.s v Mostě. Dům je koncipován jako kontaktní centrum pro práci s narkomany a závislými. Výsledkem projektu bude rekonstrukce budovy a s tím související zkvalitnění služeb centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídající nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladených příslušnými předpisy a dokumenty.

Jednotlivými dílčími cíli tedy je:

  • zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
  • zkvalitnění odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty;
  • zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. Století;
  • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti.

Předpokládaná doba realizace projektu: 16.8.2016 – 31.12.2018

Předpokládané celkové výdaje: 25 288 547,26 Kč

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002202

Hlavní kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Petrůj, Tel.: 773 550 981, mail koordinator@mostknadeji.cz