Ústí nad Labem

Občanské sdružení DRUG  OUT Klubfoto

Velká Hradební 47/13
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 210 626, 475 211 483
E-mail: drugout@mbox.vol.cz
URL: www.drugout.cz
Statutární zástupce organizace: MUDr. Zdeňka Staňková
Ředitelka Kontaktního centra: Mgr. Radka Kobližková