Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Sociální protidrogová poradna Janov

„Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.”

Sokrates

Služba „Sociální protidrogová poradna“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006093 má platné pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 s účinností ode dne 1.1.2019 do 31.12.2021.

Sociální protidrogová poradna

 • Jedná se o sociální službu, která je poskytována ambulantní i terénní formou - odborné sociální poradenství zaměřené na oblast drogové problematiky. Služba se věnuje problematice závislostního chování a přistupuje k ní jako ke komplexnímu problému.

 • V populaci stále roste počet osob, které mají problém se závislostním chováním. S tímto jsou zároveň spojené nepříznivé sociální, ekonomické a především zdravotní problémy.

 • Primárním cílem je pomoc a podpora klientů z cílové skupiny v jejich momentální tíživé situaci, se kterou si oni sami neumí poradit. Cílem služby je zlepšit nebo zastavit zhoršování sociální situace klienta.

 • Pomoc a podporu poskytujeme v oblasti závislostního chování, nejen aktivním uživatelům, ale také těm, kterých se problematika dále dotýká (např. příbuzných a osob blízkých osobám ohrožených závislostí).

Cílová skupina

 • Osoby starší 15-ti let

  Primárně:

  • Aktivní uživatelé drog - osoby užívající OPL,
  • osoby, které experimentují s návykovými látkami,
  • abstinující uživatelé,
  • osoby s nelátkovou závislostí (např. gambling).

  Dále:

  • Rodina, příbuzní a blízcí, či jiné blízké osoby závislých, kterých se problematika závislostního chování dotýká,
  • osoby žijící v dané lokalitě, kterým je zprostředkován přístup k základním informacím o závislostním chování,
  • široká veřejnost (PR akce, dny otevřených dveří, Mezinárodní den proti AIDS a další).

Naše služby

 • Základní poradenství - v rámci této služby jsou klientům poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé a obtížné sociální situace, poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb a možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení,
 • odborné poradenství – poskytnutí poradenství v oblasti drog, motivační konzultace, zprostředkování léčby, informace o detoxu, detoxikační léčbě, léčebnách a komunitách, poskytování krizové intervence, poskytování informací z oblasti zdravotní, sociální a právní,
 • sociální práce - podpora a pomoc klientům v orientaci na trhu práce, přístup na internet, pomoc při vyřizování potřebných dokumentů, tj. OP, opis, výpis trestního rejstříku, apod., pomoc s přípravou na pracovní pohovor, sepsání životopisu,
 • doplňkové služby – ve spolupráci s terénním programem lze zajistit screeningové testování na infekční a pohlavní nemoci (pouze na objednání).

SPP Janov průběžně vyhodnotí potřeby cílové populace a na jejich základě zřídí další doplňkové služby, které budou napomáhat klientům udržet jejich snížený zdravotní a sociální status v důsledku užívání drog.

Principy práce

 • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta - ke každému člověku přistupujeme individuálně, lidsky a s respektem,
 • nízkoprahovost - službu může využít kdokoliv, koho se týká problematika drog,
 • diskrétnost - službu poskytujeme zcela anonymně; nepožadujeme žádné doklady ani jména,
 • bezplatnost - všechny služby poskytujeme zdarma,
 • ochrana práv klienta - respektujeme veškerá práva klienta a hájíme zájmy klientů.

Kapacita služby

 • Maximální okamžitá kapacita služby: 2 klienti,
 • maximální okamžitá skupinová kapacita služby: 4 klienti/1 pracovník.

Provozní doba služby a kontakty

Ambulantní forma:

Po: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Út: 8.00 - 12.00

St: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Čt: 8.00 - 12.00

Pá: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Terénní forma:

Út: 12.30 - 16.30

Čt: 12.30 - 16.30

Kontakty:

Služba je poskytována na adrese Holešická 251 (D1), Litvínov - Janov; 435 42

Odpovědný vedoucí služby: Ing. Lenka Acs Holakovská

Kontaktní pracovník: David Schilling

Sociální pracovnice: Bc. Lenka Stupková

Telefonní čísla: 601 159 099

Email: sppj@mostknadeji.cz

 

Aktuální články

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN 2023

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN 2023

Ve dnech 20.11.2023-27.11.2023 bude jako každoročně probíhat EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN. Testovat na infekční nemoci budeme i u nás v K- centru v Mostě. Testování je anonymní a bezplatné. Dorazit můžete každý den mezi 8.30 h až 15.30 h.PREVENCE JE DŮLEŽITÁ....
Evropský testovací týden 2022

Evropský testovací týden 2022

Ve dnech 21.11.-28.11.2022 bude jako každoročně probíhat EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN. Testovat na infekční nemoci budeme i u nás v K- centru. Testování je anonymní a bezplatné. Dorazit můžete každý den mezi 8.30 h až 15.30 h.PREVENCE JE DŮLEŽITÁ !!!!!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dobrý den,srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v K-centru v Mostě.😊 Můžete nahlédnout do prostor K-centra a na práci, kterou zde vykonáváme. Rádi Vám zodpovíme i všechny Vaše případné dotazy.Budeme se na Vás těšit dne 17.10.2022 od 9.00 hodin do....
 
 

Kontaktní formulář

Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
Vaše telefonní číslo (nepovinné):
Váš kontaktní mail (povinné):
Zapiište číslici třicetpět (povinné):