Teplice

Kontaktní centrum Teplice (Občanské sdružení WHITE LIGHT I)foto

Doubravská 122/5, 415 01 Teplice
telefon: 417 530 788, 602 414 911
e-mail: kc-teplice@wl1.cz
web: www.wl1.cz

Kontaktní centrum s terénním programem WHITE LIGHT I. je dveřmi do systému péče o uživatele drog. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoci osobám s nízkou motivací k léčbě. Kontaktní centrum se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům drog, kteří akceptují pouze nízkoprahové terapeutické a pomocné služby.

Bílina

Terénní protidrogový program Bílina

Nabízíme terénní sociální program pro uživatele drog, kteří se převážně vyhýbají institucionální péči, s aktivní vyhledávající formou sociální intervence a krizové pomoci. Klient tedy nevyhledává pomoc, ale pomoc vyhledává jeho. Cílem je prohloubení kontaktu s touto cílovou skupinou a vytvoření takového vztahu, který terénnímu pracovníkovi umožňuje korigovat problémové chování mládeže nebo mladých dospělých a touto cestou výše zmiňovanému rizikovému chování předcházet.

Pracovníci: Pavel Švec, Tomáš Dupák, Tel. č.: 728 714 053
e-mail: teren@mostknadeji.cz

Provozní doba

  • 8:00 - 12:00
  • 12:30 - 16:30
  • mimo víkendy a svátky