Česká Lípa

Adresa:
Hálkova 1794 , 470 01 Česká Lípa
Nevíte, kudy k nám? Pak klikněte ZDE na MAPU

K-Centrum Česká lípa

Vedoucí: Vladimíra Matuchová Zaspalová
Telefon: 487 831 545, 724 246 771
E-mail: vedouci.kccl@mostknadeji.cz

Provoz: Pondělí - pátek
8:00 - 16:30 hod.

Cílová skupina:
- osoby starší 15 let ohrožené závislostí na omamných a psychotropních látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři, rodinní příslušníci, partneři a přátelé těchto lidí. Také široká odborná i laická veřejnost, žáci a studenti škol.

Terénní program pro lidi ohrožené drogou

Terénní programy pro osoby ohrožené drogou: Českolipsko, Novoborsko

Cílová skupina: Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách

Věková struktura: od 15-ti let

Provozní doba terénního programu: 10:00 - 18:30 hod.

pondělí:
Česká Lípa

Kontakt na pracovníky: 725 483 262

E-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz

Vedoucí:
Jiří Stich
Felberova 256/11, 460 01 Liberec
tel.: 728 511 619
vedouci.tp@mostknadeji.cz

Více informací naleznete zde!