Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Sociální protidrogová poradna Janov

„Chvilka pomoci i je lepší než deset dní soucitu.”

rumunské přísloví

Služba „Sociální protidrogová poradna“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006093 má platné pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 s účinností ode dne 1.1.2019 do 31.12.2021.

Sociální protidrogová poradna

 • Jedná se o sociální službu, která je poskytována ambulantní i terénní formou - odborné sociální poradenství zaměřené na oblast drogové problematiky. Služba se věnuje problematice závislostního chování a přistupuje k ní jako ke komlexnímu problému.

 • V populaci stále roste počet osob, které mají problém se závislostním chováním. S tímto jsou zároveň spojené nepříznivé sociální, ekonomické a především zdravotní problémy.

 • Primárním cílem je pomoc a podpora klientů z cílové skupiny v jejich momentální tíživé situaci, se kterou si oni sami neumí poradit. Cílem služby je zlepšit nebo zastavit zhoršování sociální situace klienta.

 • Pomoc a podporu poskytujeme v oblasti závislostního chování, nejen aktivním uživatelům, ale také těm, kterých se problematika dále dotýká (např. příbuzných a osob blízkých osobám ohrožených závislostí).

Cílová skupina

 • Osoby starší 15-ti let

  Primárně:

  • Aktivní uživatelé drog - osoby užívající OPL,
  • osoby, které experimentují s návykovými látkami,
  • abstinující uživatelé,
  • osoby s nelátkovou závislostí (např. gambling).

  Dále:

  • Rodina, příbuzní a blízcí, či jiné blízké osoby závislých, kterých se problematika závislostního chování dotýká,
  • osoby žijící v dané lokalitě, kterým je zprostředkován přístup k základním informacím o závislostním chování,
  • žáci a studenti ZŠ a SŠ (besedy na školách nebo přímo v zařízení služby),
  • klienti dalších sociálních služeb, které v lokalitě poskytují služby (besedy),
  • široká veřejnost (PR akce, dny otevřených dveří, Mezinárodní den proti AIDS a další).

Naše služby

 • Základní poradenství - v rámci této služby jsou klientům poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé a obtížné sociální situace, poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb a možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení,
 • odborné poradenství – poskytnutí poradenství v oblasti drog, motivační konzultace, zprostředkování léčby, informace o detoxu, detoxikační léčbě, léčebnách a komunitách, poskytování krizové intervence, poskytování informací z oblasti zdravotní, sociální a právní,
 • Program „Chci do práce“ - jde o poradenství z oblasti trhu práce, podpora a pomoc klientům se zorientovat na trhu práce, přístup na internet, pomoc při vyřizování potřebných dokumentů, tj. OP, opis, výpis trestního rejstříku, apod., pomoc s přípravou na pracovní pohovor, sepsání životopisu,
  • doplňkové služby – ve spolupráci s terénním programem lze zajistit screeningové testování na infekční a pohlavní nemoci (pouze na objednání).

  SPP Janov průběžně vyhodnotí potřeby cílové populace a na jejich základě zřídí další doplňkové služby, které budou napomáhat klientům udržet jejich snížený zdravotní a sociální status v důsledku užívání drog.

  Principy práce

  • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta - ke každému člověku přistupujeme individuálně, lidsky a s respektem,
  • nízkoprahovost - službu může využít kdokoliv, koho se týká problematika drog,
  • diskrétnost - službu poskytujeme zcela anonymně; nepožadujeme žádné doklady ani jména,
  • bezplatnost - všechny služby poskytujeme zdarma,
  • ochrana práv klienta - respektujeme veškerá práva klienta a hájíme zájmy klientů.

  Kapacita služby

  • Maximální okamžitá kapacita služby: 2 klienti,
  • maximální okamžitá skupinová kapacita služby: 4 klienti/1 pracovník.

  Provozní doba služby a kontakty

  Ambulantní forma:

  Po: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Út: 8.00 - 12.00

  St: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Čt: 8.00 - 12.00

  Pá: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

  Terénní forma:

  Út: 12.30 - 16.30

  Čt: 12.30 - 16.30

  Kontakty:

  Služba je poskytována na adrese Holešická 251 (D1), Litvínov - Janov; 435 42

  Odpovědný vedoucí služby: Lubomír Šlapka

  Kontaktní pracovník: David Schilling

  Sociální pracovnice: Bc. Lenka Stupková

  Telefonní čísla: 601 159 099, 601 159 100

  Email: sppj@mostknadeji.cz

   

  Aktuální články

  EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN

  EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN

  TESTY na HIV ZDARMA V rámci akce Evropský testovací týden se bude ve vybraných zařízeních ve dnech Listopadu 2021 zdarma testovat na HIV/AIDS. K akci se připojuje také Dům Humanity Most, kde si můžete nechat udělat v uvedeném termínu zdarma a anonymně testy na....
  PODĚKOVÁNÍ

  PODĚKOVÁNÍ

  V Mostě a okolních městech se uskutečnilo bezplatné, anonymní testování na infekční nemoci. Testovací sanitku zabezpečila organizace Dům světla a za spolupráce zaměstnanců Domu Humanity se nechalo otestovat 67 lidí. Lidem děkujeme, že v sobě našli odvahu....
  Testování na infekční nemoci - sanitka

  Testování na infekční nemoci - sanitka

  Od 14. do 17.9.2021 bude v Ústeckém kraji probíhat bezplatné a anonymní testování na infekční nemoci. V Mostě, Chánově, Litvínově, Janově, Lounech, Žatci a Bílině v přistavené sanitce. Přiďte se nechat otestovat a odneste si dáreček. Těšíme se na Vás....
   
   

  Kontaktní formulář

  Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
  Vaše telefonní číslo (nepovinné):
  Váš kontaktní mail (povinné):
  Zapiište číslici třicetpět (povinné):