Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Sociální protidrogová poradna Janov

„Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.”

Otto František Babler

Projekt „Sociální protidrogová poradna“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006093 je financován na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006093 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Sociální protidrogová poradna

 • Jedná se o ambulantní formu sociální služby - odborné sociální poradenství zaměřené na oblast drogové problematiky. Projekt se věnuje problematice užívání drog a přistupuje k ní jako ke komlexnímu problému.

 • V populaci stále roste počet osob, které užívají návykové látky a s tím spojené nepříznivé sociální, ekonomické a především zdravotní problémy.

 • Primárním cílem je pomoc a podpora klientů z cílové skupiny v jejich momentální tíživé situaci, se kterou si oni sami neumí poradit. Cílem služby je zastavit zhoršování nebo zlepšit sociální situaci klienta, který je sociálně vyloučený nebo je ohrožený sociálním vyloučením v důsledku užívání drog.

 • Pomoc a podporu poskytujeme v oblasti problematiky užívání drog nejen osobám, které drogy užívají, ale také těm, kterých se drogová problematika osobně dotýká, (např. příbuzných a osob blízkých osobám ohrožených závislostí). Nejedná se tedy pouze o řešení samotného problému a jeho následků, ale také o předcházení a zmírnění širokého spektra negativních sociálních dopadů.

Klíčové aktivity projektu

 • Sestavení realizačního týmu
 • Informační kampaň
 • Poradenská činnost v oblasti drogových závislostí
 • Společná setkání poskytovatelů sociálních služeb v Janově

Cílová skupina

 • Osoby starší 15-ti let

  Primárně:

  • aktivní uživatelé drog – osoby užívající OPL
  • osoby, které experimentují s návykovými látkami

  Dále:

  • rodina, příbuzní a blízcí, či jiné blízké osoby závislých, kterých se drogová problematika dotýká
  • osoby žijící v dané lokalitě, aby měli přístup k relevantním informacím a kontaktům na službu, na kterou se mohou v případě zájmu obrátit.

Naše služby

 • základní poradenství - v rámci této služby jsou klientům poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé a obtížné sociální situace, poskytování informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb a možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení
 • odborné poradenství – poskytnutí poradenství v oblasti drog, motivační konzultace, zprostředkování léčby, informace o detoxu, detoxikační léčbě, léčebnách a komunitách, poskytování krizové intervence, poskytování informací z oblasti zdravotní, sociální a právní
 • Program „Chci do práce“ - jde o poradenství z oblasti trhu práce, podpora a pomoc klientům se zorientovat na trhu práce, přístup na internet, pomoc při vyřizování potřebných dokumentů, tj. OP, opis, výpis trestního rejstříku, apod., pomoc s přípravou na pracovní pohovor, sepsání životopisu
  • doplňkové služby – ve spolupráci s terénním programem lze zajistit screeningové testování na infekční a pohlavní nemoci (pouze na objednání)

  SPP Janov průběžně vyhodnotí potřeby cílové populace a na jejich základě zřídí další doplňkové služby, které budou napomáhat klientům udržet jejich snížený zdravotní a sociální status v důsledku užívání drog.

  Principy práce

  • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta - ke každému člověku přistupujeme individuálně, lidsky a s respektem
  • Nízkoprahovost - službu může využít kdokoliv, koho se týká problematika drog
  • Diskrétnost - službu poskytujeme zcela anonymně; nepožadujeme žádné doklady ani jména
  • Bezplatnost - všechny služby poskytujeme zdarma
  • Ochrana práv klienta - respektujeme veškerá práva klienta a hájíme zájmy klientů

  Kapacita služby

  • maximální okamžitá kapacita služby: 1 klient
  • maximální okamžitá skupinová kapacita služby: 4 klienti/1 pracovník

  Provozní doba služby a kontakty

  Pondělí - pátek

  8.00 - 16:30 hod.

  12:00 - 12:30 polední pauza

  Kontakty:

  Služba je poskytována na adrese Holešická 251, Litvínov 8 - Janov; 435 42

  Odpovědná vedoucí služby: Iveta Theuserová, DiS.

  Telefonní číslo: 601 159 100

  Kontaktní pracovník: David Schilling

  Sociální pracovnice: Bc. Lenka Stupková

  Telefoní číslo: 601 159 099

  Email: sppj@mostknadeji.cz

   

  Aktuální články

  Článek o SPP Janov - Mostecký deník

  Článek o SPP Janov - Mostecký deník

  20. února 2018 Deník 3 www.denik.cz MOSTECKO | Region MARIHUANA SE V JANOVĚ NEPOVAŽUJE ZA DROGU, ŘÍKÁ ŠÉFKA PROTIDROGOVÉ PORADNY IVETA THEUSEROVÁ Drogy ničí ghetto. Na sídlišti v Janově je berou i celé rodiny MARTIN VOKURKA Dojíždí z Mostu tramvají,....
  Článek o Sociální protidrogové poradně e-mostecko

  Článek o Sociální protidrogové poradně e-mostecko

  Na problematickém sídlišti v Janově vznikla protidrogová poradna Litvínov – Sociální protidrogová poradna funguje od března na janovském sídlišti. Uprostřed dění, uprostřed všech problémů, se kterými chce pomoci bojovat a pomáhat. David Schilling a....
  Článek o Sociální protidrogové poradně - Homér

  Článek o Sociální protidrogové poradně - Homér

  V Janově funguje nová protidrogová poradna Od redakce_HL - 26.5.2017 0534 Od března funguje v Janově nová poradna v oblasti drogové problematiky. Pomoc a podporu tu najdou nejen lidé závislí na drogách, ale také jejich rodinní příslušníci, přátelé a....