Projekt TRANSFER

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786

Projekt je určen:

  • mladým lidem do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému v okresech Ústí nad Labem, Teplice, Most, Litoměřice, Chomutov a Louny

Projekt nabízí:

  • pomoc osobního poradce a streetworkera vrámci poradenského pracoviště
  • osobní asistenci a poradenství na trhu práce, doprovod na pracovní pohovory, podporu při zařazení do pracovního procesu
  • motivační kurzy
  • kurzy pro budoucí mladé podnikatele
  • setkávání s místními zaměstnavateli, exkurze a pracovní ochutnávky u místních zaměstnavatelů
  • rekvalifikační kurzy
  • zprostředkování zaměstnání
  • možnost mzdových příspěvků na pracovní místa
  • proplácení cestovného, stravného, hlídání dětí aj.

Pro podrobnější informace kontaktujte osobního poradce ve svém regionu:

TRANSFER HELP DESK MOST

Osobní poradce: Renata Steinerová

Telefon: 720 977 630

e-mail: administrativa@mostknadeji.cz

Adresa: THD Most, Petra Jilemnického 1929, Most, 434 01

TRANSFER HELP DESK LOUNY

osobní poradce: Milada Švýcarová, DiS.

tel.: 720 977 628

email: m.svycarova@seznam.cz

Adresa: THD Louny, Pod Nemocnicí 2503

TRANSFER HELP DESK ŽATEC

osobní poradce: Lucie Schaumannová, DiS.

tel.: 720 977 629

email: lucka.schaumannova@seznam.cz

Adresa: THD Dvořáková 11, Žatec