Možnost objednání do krizové poradny se v termínu od 19. 7. do 30. 7. ruší. V této době je možné navštívit krizovou poradnu vždy v pondělí od 12.00 hod. do 17.00 hod. Důvodem je čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

Krizová poradna se vrátila do zrekostruovaných prostor!

Po rekonstrukci Domu humanity je provoz krizové poradny přestěhován zpět do původních prostor. Naleznete ji na adrese: Jilemnického 1929, Most, v prvním patře. Zvonek do poradny je u vchodových dveří. Při vstupu do patra používejte návleky!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRIZOVÁ PORADNA

Krizová poradna je bezbariérová, anonymní služba určená lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Posláním poradny je poskytovat bezplatně a anonymně odborné sociální poradenství lidem v krizových situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

Co můžu od krizové poradny očekávat

  • emoční podporu,
  • zorientování se v dané situaci,
  • mohu najít ztracenou rovnovánu a sílu vše řešit,
  • společně s interventem mohu nalézt řešení mé obtížné situace, atd.

Cílová skupina

krizová poradna je určená osobám v krizi, které nemohou zvládnout svou aktuální životní situaci, neví na koho se obrátit, jak problém řešit.

Osobám mladším 18 let, je služba poskytnuta pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Cíle projektu

cílem poradny je podpora osob v krizi, obětí trestných činů, obětí domácíh

o násilí se zaměřením na krizovou intervenci těmto osobám, jejich stabilizaci při vyrovnání se s následky krize či traumatu a usnadnění návratu k běžnému živou a fungování. Součástí krizové poradny je i e-mailové poradenství.

Poskytované služby

sociálně terapeutické činnosti (orientace v soc. síti, základní právní poradenství, psychosociální poradenství),

zprostředkování navazujících služeb s policií, právníkem, psychologem, lékařem, terapeutem, atd., střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a stabilitu v životě uživatele,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc. prostředím,

řešení dlouhodobých následků traumatu, cíl zpětná kontrola nad vlastním životem

Provozní doba

  • pondělí od 12:00 do 17:30 bez objednání
  • úterý - pátek - pouze po objednání na tel. čísle 728 697 202 nebo prostřednictvím e-mailu ldt.most@seznam.cz

Leták Krizové poradny Most

kp-letak..pdf