Krizová poradna se vrátila do zrekostruovaných prostor!

Po rekonstrukci Domu humanity je provoz krizové poradny přestěhován zpět do původních prostor. Naleznete ji na adrese: Jilemnického 1929, Most, v prvním patře. Zvonek do poradny je u vchodových dveří. Při vstupu do patra používejte návleky!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRIZOVÁ PORADNA

Krizová poradna je bezbariérová, anonymní služba určená lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Posláním poradny je poskytovat bezplatně a anonymně odborné sociální poradenství lidem v krizových situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

Co můžu od krizové poradny očekávat

  • emoční podporu,
  • zorientování se v dané situaci,
  • mohu najít ztracenou rovnovánu a sílu vše řešit,
  • společně s interventem mohu nalézt řešení mé obtížné situace, atd.

Cílová skupina

krizová poradna je určená osobám v krizi, které nemohou zvládnout svou aktuální životní situaci, neví na koho se obrátit, jak problém řešit.

Osobám mladším 18 let, je služba poskytnuta pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Cíle projektu

cílem poradny je podpora osob v krizi, obětí trestných činů, obětí domácíh

o násilí se zaměřením na krizovou intervenci těmto osobám, jejich stabilizaci při vyrovnání se s následky krize či traumatu a usnadnění návratu k běžnému živou a fungování. Součástí krizové poradny je i e-mailové poradenství.

Poskytované služby

sociálně terapeutické činnosti (orientace v soc. síti, základní právní poradenství, psychosociální poradenství),

zprostředkování navazujících služeb s policií, právníkem, psychologem, lékařem, terapeutem, atd., střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a stabilitu v životě uživatele,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc. prostředím,

řešení dlouhodobých následků traumatu, cíl zpětná kontrola nad vlastním životem

Provozní doba

  • pondělí od 12:00 do 17:30 bez objednání
  • úterý - pátek - pouze po objednání na tel. čísle 728 697 202 nebo prostřednictvím e-mailu ldt.most@seznam.cz

Leták Krizové poradny Most

kp-letak..pdf