Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

K-centrum Žatec

„Chvilka pomoci i je lepší než deset dní soucitu.”

rumunské přísloví

K- Centrum Žatec, Dvořákova 11, 438 01 Žatec

e-mail: vedouci.kcz@mostknadeji.cz, vedouci.atk2@mostknadeji.cz

Vedoucí Martin Motl, DiS., tel: 602 219 371

foto

Modrý dům K-centra v Žatci je v horní části náměstí Svobody, pár metrů od Lékárny

Provozní doba:
PO - PÁ 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Provoz kontaktní místnosti: PO-ČT 12:30 – 16:00, PÁ 9:00-12:30

Sociální pracovník, kontaktní pracovník : Aneta Lávičková
Sociální pracovník, terapeut, vedoucí: Martin Motl, DiS.
Sociální pracovník, kontaktní pracovník: Bc. Veronika Baštová
Pracovník v soc. službách, kontaktní pracovník : Ing. Jaroslav Petrůj, Švejdová Michaela, Alice hromádková
Kontaktní list K-Centra žatec : kontaktni-list-kc-zatec.pdf

K-centra jsou nestátní, nezisková a nezdravotnická zařízení, která zajišťují služby pro soby ohrožené drogou, drogy užívající, uživatele s nízkou motivací k léčbě a změně životního stylu, ostatní zainteresované osoby, např. rodinu, partnery, přátele, ale i pro širokou laickou veřejnost.

K-centrum ošetřuje drogovou scénu realizací nízkoprahových služeb v rámci sekundární a terciární prevence, s přesahem do primární (osvětová činnost). Hlavním nástrojem K-centra je kontaktní a sociální práce a služby zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených, a to v rámci přístupu HARM REDUCTION (tj. zaměření na snižování sociálních a zdravotních poškození a rizik vyplývajících z užívání drog jak na straně uživatelů, tak na straně veřejnosti). Samozřejmostí je funkční provázanost na další odborné organizace a zařízení.

Poslání

K-centrum Žatec poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby určené uživatelům omamných a psychotropních látek, osobám od těchto látek abstinujícím a jejich rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám. Aktivní uživatele drog motivuje ke způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání drog a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Abstinující podporuje na jejich životní cestě bez drog. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, které s sebou užívání drog blízkou osobou přináší. Svojí prací s uživateli drog a šířením pravdivých informací o drogách a o tématech s nimi souvisejících současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cílová skupina

Osoby starší 15-ti let:

  • Osoby starší 15-ti let
  • Uživatelé OPL, Alkoholu (problémoví, závislí a experimentující)
  • Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů drog
  • Osoby od OPL abstinující
  • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím
  • Osoby se zájmem informovat se o drogách a drogové problematice

Sekundární cílová skupina:

  • Žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ – besedy na školách nebo přímo v zařízení
    K-centra
  • Široká veřejnost (PR akce – Den otevřených dveří, Mezinárodní den boje proti AIDS,…)

Cíle

Snižování zdravotních rizik v důsledku injekčního užívání drog.
Monitoring a prevence výskytu hepatitid, HIV/AIDS a pohlavních nemocí a možnost zahájení včasné léčby.
Pomoc klientům získat, udržet a pokud možno posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci).
Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelům drog.
Ochrana veřejného zdraví a zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejících.

Principy práce

Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
Nízkoprahovost
Diskrétnost
Bezplatnost
Ochrana práv klienta
Flexibilita

Služby

Výměnný program
Základní zdravotní ošetření
Vitamínový servis
Testování HIV a HCV (hepatitida typu C), lues
Kontaktní místnost
Potravinový servis, vaření
Hygienický servis - osobní hygiena, praní prádla
Sociální šatník
Informační servis
Krizová intervence
Sociální práce
Poradenství
Poradenství pro rodiče a blízké osoby
Zprostředkování detoxifikace (detoxu) a následné léčby
Internet pro klienty

Umožňujeme absolvování praxí a stáží v našem zařízení.
Možnost využití přednášek a besed na téma drogy a závislosti.

Kapacita služby

K-centrum Žatec je schopno při počtu dvou zaměstnanců poskytnout své služby celkovému počtu 30klientů denně, přičemž v jednom okamžiku je možné obsloužit maximálně 6 klientů.

Kapacita následujících služeb je omezena:

Screeningové kapilární testy na zjištění přítomnosti HIV, HCV a lues protilátek - dva klienti na jednoho pracovníka za den.
Individuální poradenství (60 minut) - tři konzultace na pracovníka za den.
Krizová intervence - jedna na pracovníka za den.
Hygienický servis (sprchování) - max. 8 klientů za den.
Kontaktní místnost - maximální kapacita kontaktní místnosti je 6 klientů přítomných ve stejnou dobu.

 

Aktuální články

Potravinová sbírka 2019

Potravinová sbírka 2019

Potravinová sbírka 18. 5. 2018 Dne 18. 5. 2019 se naše organizace zapojila do potravinové sbírky 2019. Vybráno bylo 559,47 kg potravin a 3 kg drogerie v Penny marketu, Višňová 3129, Most. Velmi děkujeme všem zaměstnancům marketu za vstřícný, laskavý přístup....
Článek o SPP Janov - Mostecký deník

Článek o SPP Janov - Mostecký deník

20. února 2018 Deník 3 www.denik.cz MOSTECKO | Region MARIHUANA SE V JANOVĚ NEPOVAŽUJE ZA DROGU, ŘÍKÁ ŠÉFKA PROTIDROGOVÉ PORADNY IVETA THEUSEROVÁ Drogy ničí ghetto. Na sídlišti v Janově je berou i celé rodiny MARTIN VOKURKA Dojíždí z Mostu tramvají,....
Článek o Sociální protidrogové poradně e-mostecko

Článek o Sociální protidrogové poradně e-mostecko

Na problematickém sídlišti v Janově vznikla protidrogová poradna Litvínov – Sociální protidrogová poradna funguje od března na janovském sídlišti. Uprostřed dění, uprostřed všech problémů, se kterými chce pomoci bojovat a pomáhat. David Schilling a....