Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

K-centrum Žatec

„Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.”

Sokrates

K- Centrum Žatec, Dvořákova 11, 438 01 Žatec

e-mail: vedouci.kcz@mostknadeji.cz, vedouci.atk2@mostknadeji.cz

Vedoucí Martin Motl, DiS., tel: 602 219 371

foto

Modrý dům K-centra v Žatci je v horní části náměstí Svobody, pár metrů od Lékárny

Provozní doba:
PO - PÁ 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Provoz kontaktní místnosti: PO-ČT 12:30 – 16:00, PÁ 9:00-12:30

Sociální pracovník, kontaktní pracovník : Aneta Lávičková
Sociální pracovník, terapeut, vedoucí: Martin Motl, DiS.
Sociální pracovník, kontaktní pracovník: Bc. Veronika Baštová
Pracovník v soc. službách, kontaktní pracovník : Ing. Jaroslav Petrůj, Švejdová Michaela, Alice hromádková
Kontaktní list K-Centra žatec : kontaktni-list-kc-zatec.pdf

K-centra jsou nestátní, nezisková a nezdravotnická zařízení, která zajišťují služby pro soby ohrožené drogou, drogy užívající, uživatele s nízkou motivací k léčbě a změně životního stylu, ostatní zainteresované osoby, např. rodinu, partnery, přátele, ale i pro širokou laickou veřejnost.

K-centrum ošetřuje drogovou scénu realizací nízkoprahových služeb v rámci sekundární a terciární prevence, s přesahem do primární (osvětová činnost). Hlavním nástrojem K-centra je kontaktní a sociální práce a služby zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených, a to v rámci přístupu HARM REDUCTION (tj. zaměření na snižování sociálních a zdravotních poškození a rizik vyplývajících z užívání drog jak na straně uživatelů, tak na straně veřejnosti). Samozřejmostí je funkční provázanost na další odborné organizace a zařízení.

Poslání

K-centrum Žatec poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby určené uživatelům omamných a psychotropních látek, osobám od těchto látek abstinujícím a jejich rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám. Aktivní uživatele drog motivuje ke způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání drog a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Abstinující podporuje na jejich životní cestě bez drog. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, které s sebou užívání drog blízkou osobou přináší. Svojí prací s uživateli drog a šířením pravdivých informací o drogách a o tématech s nimi souvisejících současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cílová skupina

Osoby starší 15-ti let:

  • Osoby starší 15-ti let
  • Uživatelé OPL, Alkoholu (problémoví, závislí a experimentující)
  • Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů drog
  • Osoby od OPL abstinující
  • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím
  • Osoby se zájmem informovat se o drogách a drogové problematice

Sekundární cílová skupina:

  • Žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ – besedy na školách nebo přímo v zařízení
    K-centra
  • Široká veřejnost (PR akce – Den otevřených dveří, Mezinárodní den boje proti AIDS,…)

Cíle

Snižování zdravotních rizik v důsledku injekčního užívání drog.
Monitoring a prevence výskytu hepatitid, HIV/AIDS a pohlavních nemocí a možnost zahájení včasné léčby.
Pomoc klientům získat, udržet a pokud možno posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci).
Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelům drog.
Ochrana veřejného zdraví a zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejících.

Principy práce

Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
Nízkoprahovost
Diskrétnost
Bezplatnost
Ochrana práv klienta
Flexibilita

Služby

Výměnný program
Základní zdravotní ošetření
Vitamínový servis
Testování HIV a HCV (hepatitida typu C), lues
Kontaktní místnost
Potravinový servis, vaření
Hygienický servis - osobní hygiena, praní prádla
Sociální šatník
Informační servis
Krizová intervence
Sociální práce
Poradenství
Poradenství pro rodiče a blízké osoby
Zprostředkování detoxifikace (detoxu) a následné léčby
Internet pro klienty

Umožňujeme absolvování praxí a stáží v našem zařízení.
Možnost využití přednášek a besed na téma drogy a závislosti.

Kapacita služby

K-centrum Žatec je schopno při počtu dvou zaměstnanců poskytnout své služby celkovému počtu 30klientů denně, přičemž v jednom okamžiku je možné obsloužit maximálně 6 klientů.

Kapacita následujících služeb je omezena:

Screeningové kapilární testy na zjištění přítomnosti HIV, HCV a lues protilátek - dva klienti na jednoho pracovníka za den.
Individuální poradenství (60 minut) - tři konzultace na pracovníka za den.
Krizová intervence - jedna na pracovníka za den.
Hygienický servis (sprchování) - max. 8 klientů za den.
Kontaktní místnost - maximální kapacita kontaktní místnosti je 6 klientů přítomných ve stejnou dobu.

 

Aktuální články

Most k naději pomáhá nejchudším osobám

Most k naději pomáhá nejchudším osobám

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II Financování projektu Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 je projektem financovaným z prostředků Fondu evropské pomoci....
Potravinová sbírka 23. 11. 2019 v Tescu Litvínov

Potravinová sbírka 23. 11. 2019 v Tescu Litvínov

Dne 23. 11. 2019 proběhla v Tescu Litvínov potravinová sbírka, pro služby Mostu k naději, z.s. Během dne se vybralo 849,5 kg potravin a 113,4 kg drogerie. Všem, kteří sbírku podpořili velmi děkujeme. Vážíme si Vašho vstřícného přístupu, kterým dáváte....
Prezentace vedoucí SPP na zasedání RVPPK

Prezentace vedoucí SPP na zasedání RVPPK

Prezentace o SVL Janov na zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality Dne 27. června 2019, v rámci setkání výboru RVPPK v budově ministerstva vnitra, vystoupila Iveta Theuserová DiS. s představením problematiky sídliště Litvínov - Janov. Tato....