Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Domů pevným krokem

„Ukázněnost je most mezi úmyslem a úspěchem.”

Jim Rohn

Projekt „Domů pevným krokem“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007779 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Domů pevným krokem

Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Předcházení sociálnímu vyloučení pachatelů trestných činů

Projekt snižuje míru sociálního vyloučení a podporuje resocializaci osob po propuštění z výkonu trestu.

Je zaměřen na zjištění a odstranění souboru potíží vedoucí k předchozím konfliktům se společností, po propuštění podporuje účastníky při získání zaměstnání, bydlení, či vhodné následné péče.

Podpoří celkem 55 osob navracejících se do města Most.

Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2020

Osoby s trvalým bydlištěm na území města Mostu,
opouštějící výkon trestu v letech 2018-2020.
Projekt poskytne Individuální a Skupinovou podporu v rámci příprav na výstup z výkonu trestu. Podporuje účastníky projektu po výstupu z výkonu trestu při dosahování svých cílů.
Projekt snižuje míru sociálního vyloučení a podporuje resocializaci osob po propuštění z výkonu trestu. Je zaměřen na zjištění a odstranění souboru potíží vedoucí k předchozím konfliktům se společností, po propuštění podporuje účastníky při získání zaměstnání, bydlení, či vhodné následné péče.
Individuální práce s účastníkem projektu, podporuje účastníka i po výstupu: podpora účastníka při realizaci změn a abstinence, zdroje a způsoby řešení objektivních a subjektivních překážek v dosažení změny, práce s rodinnou účastníka v rámci zajištění výstupu a po výstupu.
Po výkonu trestu Vás doprovodí pracovník programu a podpoří Vás při realizaci změny a její udržení, tak jak byla zpracována během aktivit ve výkonu trestu. Jako zdrojů k její realizaci bude využito dostupné sítě existujících služeb (bydlení, sociální instituce, zdravotní péče), aktuálních nabídek pracovního trhu města Mostu.
Obraťte se na svého terapeuta, vychovatele, sociálního pracovníka s žádostí o zprostředkování kontaktu, nebo přímo na pracovníky projektu:
Domů pevným krokem

vedoucí projektu: Martin Motl 602 219 371, vedouci.atk2@mostknadeji.cz
Dvořákova 11,
Žatec 438 01

 
 

Kontaktní formulář

Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
Vaše telefonní číslo (nepovinné):
Váš kontaktní mail (povinné):
Zapiište číslici třicetpět (povinné):
 
Děkujeme za podporu
Děkujeme za podporu Děkujeme za podporu