Program sociální prevence

Pomoc s řešením naléhavých životních situací. Poskytujeme informace, rady i přímou pomoc při řešení vašeho problému.

Základní nabídka služeb

  • Bydlení – Pomoc při hledání bytů, ubytoven, azylových domů, …

  • Dluhy a exekuce – Pomoc s vyjednáváním splátkových kalendářů, komunikaci s exekutory; dluhové poradenství, …

  • Doprovod – Doprovod na úřady, k doktorovi, budeme dohlížet na dodržování vašich práv.

  • Krizová intervence – Telefonická i osobní intervence při akutním problému.

  • Následná pomoc – Poradíme na koho se máte obrátit v místě bydliště s vašim problémem a poskytneme vám kontakt – občanská poradna, právní poradna, úřad práce, ...

  • Ošetření – Poskytnutí základního zdravotního ošetření v terénu.

  • Poradenství – S domácím rozpočtem, jak získat a udržet zaměstnání, vedením chodu domácnosti a dalším. Jedná se tedy o vedení motivačních a aktivačních rozhovorů.

  • Zaměstnání – Pomoc při hledání práce, sepsání životopisu, přípravě na pracovní pohovor, komunikací s Úřadem práce, ...

  • Sociální poradenství – Poradenství o dávkách, informace o jednotlivých dávkách, na které máte nárok, … Sociálně-právní poradenství – Pomoc při podání odvolání, sepisování smluv, oddlužení, atd.

Jsme vám k dispozici:

Liberec: Pondělí, úterý, čtvrtek (8.00-16:30)

Frýdlantsko: Středa, Pátek (8.00-16:30)

na telefoním čísle: 725 457 257

Email: psp@mostknadeji.cz foto Most k Naději psp.

(stačí nás prozvonit, napsat sms, sos)

Náš tým:

Terénní pracovník: Lucie Jakouběová

Vedoucí programu: Lubomír Brůžek

Tel. vedoucí: 702 247 846

email: vedouci.psp@mostknadeji.cz

V roce 2019 nás finančně podpořilo:

Terénní program je finančně podpořen Libereckým krajem, městem Liberec a Frýdlant

Přiložené dokumenty:

Leták.pdf