Realizace protidrogového projektu pro SOU a SŠ "Otevřené dveře" 2016

Popis projektu

Most k naději zastává dlouhodobě významnou roli na poli prevence zneužívání alkoholu, omamných a psychotropních látek a s tím souvisejících sociálně patologických jevů. Nabízí školám preventivně osvětovou činnost realizovanou ve formě besed s přesahem do oblasti primární prevence.

Osvětová činnost - besedy se zaměřují dle kvalifikovaného odhadu na ohroženější skupiny studentů v oblasti sekundárního vzdělávání - studenti prvních ročníků SŠ a SOU, kteří po ukončení základní povinné docházky přestupují do nového vzdělávacího systému - studijních oborů a navazují tak nové sociální kontakty. V této době jsou nejvíce ohroženi dostupnou nabídkou širšího spektra omamných a psychotropních látek.

Účelnost

Účelem těchto aktivit je zvýšení obecného povědomí o nebezpečí zneužívání omamných a psychotropních látek obecně a především možnostech prevence a následné pomoci s řešením drogového problému (vlastní osoby, partnera, kamaráda, v rodině). Charakter osvětové činnosti je tedy především informativní. Studenti se mohou dozvědět informace o zapojení nízkoprahových center do strategie protidrogových intervencí v České republice a autentickou interpretací fakta o psychologických, zdravotních a sociálních dopadech užívání drog oproti mýtům a zidealizovaným představám, jež kolují mezi jejich vrstevníky.

PROGRAM - navrhovaná témata:

  • Představení Most k naději - protidrogové služby na území města a kraje - ambulance kontaktní centra a terénní program.
  • Komplexní systém práce s osobami drogově závislými (nízkoprahová centra, psychiatrické léčebny, terapeutické komunity, doléčovací program). Aneb kam s léčbou závislosti na alkoholu a drogách.
  • Principy nízkoprahové práce s problémovými uživateli drog (prevence versus represe).
  • Zdravotní a sociální dopady užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek na zdraví a společenský status uživatele, rodinu, společnost.
  • Souvislosti s infekčními a sexuálně přenosnými chorobami HIV/AIDS, hepatitidy, syfilis aj, také nechtěné těhotenství, promiskuita, atd.
  • Filosofie Harm reduction - snižování zdravotních a sociálních rizik a ochrana veřejného zdraví.
  • Sociálně patologické jevy v souvislosti s užíváním drog - změna osobnosti uživatele drog, trestná činnost – výkon trestu, domácí násilí atd.

Podtémata vycházejí logicky z reakcí účastníků programu a jejich rozvržení upravujeme dle dotazů a atmosféře ve skupině.

Projekt „Otevřené dveře“ je financován Městem Česká Lípa a Nový Bor v rámci projektu prevence kriminality v roce 2016.

 

Kontaktní formulář

Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
Vaše telefonní číslo (nepovinné):
Váš kontaktní mail (povinné):
Zapiište číslici třicetpět (povinné):