Kontaktní Centrum Česká Lípa

Kontaktní centrum v České Lípě je jediné, nezastupitelné zařízení tohoto druhu na Českolipsku. Patří do sítě nízkoprahových zařízení poskytujících ambulantní, nyní nově i terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

Cíle služby

Intervence v oblasti snižování rizik (harm reduction) jsou zaměřeny na snižování nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků užívání drog pro společnost a samotné uživatele, kteří drogy aktuálně užívají:
- snížení rizik negativních zdravotních (somatických a psychických) důsledků - zejména se jedná o výskyt předávkování, infekčních nemocí a další somatické a psychiatrické komorbidity,
- snížení rizik negativních sociálních důsledků - zejména se jedná o nezaměstnanost, problémy v rodinném a sociálním životě a/nebo páchání trestní činnosti,
- snížení míry užívání drog a udržení a posilování motivace k návratu k životnímu stylu směrem k abstinenci.

Cílová skupina

Osoby starší 15-ti let

Cílovou skupinou služby jsou:

- Primárně osoby problémově užívající návykové látky,

- osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky včetně alkoholu.

Dále:

- Osoby závislé na návykových látkách.

- osoby ohrožené patologickým hráčstvím.

- rodinní příslušníci a osoby blízké.

Poskytované služby

Ostatní odborné služby:

 • Poradenství sociálně-právní, zdravotní, při nástupu do léčby, poradenství pro rodiče aj.
 • Kompletní krizová intervence - telefonická i osobní.
 • Zprostředkování další odborné pomoci.
 • Testy na přítomnost protilátek HIV, hepatitidy B a C, Syfilis.

Nízkoprahové služby:

 • Služby kontaktní společenské místnosti.
 • Služby osobní hygieny.
 • Asistenční služba.
 • Základní zdravotní ošetření.
 • Informační servis.
 • Výměnný program (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní).
 • Těhotenské testy.

Otevírací doba

Pondělí až pátek: 8 - 12 hod. a 12:30 - 16:30 hod.
Telefon: 487 831 545, 724 246 771
E-mail: kc.ceskalipa@mostknadeji.cz

Vedoucí projektu: Vladimíra Matuchová Zaspalová
Telefon: 724 246 771
E-mail: vedouci.kccl@mostknadeji.cz

Facebook: K-centrum Česká Lípa

Složení týmu

Vladimíra Matuchová Zaspalová
David Slaboň
Lucie Havlasová
Leona Hermanová
Mgr. Jana A. Koudelková - intervize týmu


K-tým: David Slaboň, Lucie Havlasová, Vladimíra Matuchová Zaspalová, Leona Hermanová

Adresa:

Mostknaději Česká Lípa
Hálkova 1794
470 01 Česká Lípa

Nevíte, kudy k nám? Pak klikněte ZDE na MAPU

K-centrum je od 1.10.2010 součástí neziskové organizace Most k naději. Je registrovanou sociální službou a je držitelem platného Certifikátu odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

K-centrum Česká Lípa je finančně podpořeno:

Úřadem Vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Libereckým krajem.
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Městem Česká Lípa.
Městem Nový Bor.
Dále také obce Mimoň, Zákupy.

 

Kontaktní formulář

Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
Vaše telefonní číslo (nepovinné):
Váš kontaktní mail (povinné):
Zapiište číslici třicetpět (povinné):