23. 03. 2018 - Články -> K-Centrum Liberec

K-centrum Liberec spolupracuje s Šancí zvířatům

K-centrum Liberec spolupracuje již více než dva roky s libereckým spolkem Šance zvířatům, jehož hlavním projektem je osvětový projekt Stop množitelům. Spolek dlouhodobě upozorňuje na množení zvířat, zejména psů a koček. Organizace pečuje o týraná, zanedbaná a odložená zvířata, funguje na bázi domácích depozit a zajišťuje jejich umístění do adopcí.

Klienti K-centra jsou motivováni k tomu, aby svá zvířata nechávali kastrovat. Spolek zajistil kastraci několika psů, kterou si lidé bez domova nemohou z finančních důvodů dovolit. Tím se podařilo zamezit nekontrolovanému množení psů bez domova, se kterým si nevěděli rady klienti ani K-centrum. Organizace Šance zvířatům poskytla mnohokrát zdarma krmivo pro zvířata našich klientů.