1. 06. 2011 - Články -> Linka duševní tísně

svobodný hlas 24. listopadu 2010 strana 5

pohotovost pro bolavou duši

Rodina a přátelé na mne útočí, že mám problémy s alkoholem. Já si to nemyslím. Po práci si dám dvě-tři piva, u televize pak sklenku whisky. V sobotu si většinou vyrazíme s přáteli ven, to pak vypiju piv asi šest. Při preventivce mi lékař řekl, že mám vyšší tlak a doporučil mi pít méně, i proto, že v rodině jsou problémy se srdcem. Nepřehánějí to všichni? (Dan, Žatecko)

Pro hodnocení konzumace alkoholu existují docela přesné postupy, neboť alkoholem se zabývají lékaři i vědci. Aby se na rozdíl od vědeckých účelů nemuselo striktně hovořit o gramech alkoholu, byl pro zjednodušení stanoven termín „standardní nápojová jednotka", která odpovídá zhruba 16 gramům alkoholu. A právě takové množství alkoholu představuje 1 pivo (o síle 4%) nebo 2 dl vína nebo 0,05 dl destilátu (o síle 40%). Ano, alkoholu požijete přibližně stejné množství, dáte-li si 4 piva nebo 4 whisky, což mimochodem neradi slyší lidé, kteří jsou přesvědčeni, že „pivo přece není alkohol". Pomocí těchto nápojových jednotek se hodnotí takzvané rizikové pití, škodlivé pití a posléze i závislost. Co jednotlivé pojmy znamenají?

Rizikové pití je takové, které pravděpodobně povede k poškození, jestli bude přetrvávat - odborníci udávají hranici 20 g alkoholu denně pro ženy a 40 g alkoholu denně pro muže. Pokud tuto hranici překonáme, vystavujeme se již rizikovému pití.

Škodlivé pití pak znamená takový způsob konzumace alkoholu, který již reálně způsobuje škody na zdraví, tělesném nebo duševním. Jedná se zhruba o vypití 60 g alkoholu při jedné příležitosti. Přepočtěte si tedy „svou obvyklou dávku" vypitou třeba při sobotních oslavách a odpověď dostanete poměrně snadno...

K odpovědi týkající se rizikovosti svého pití se dostanete i pomocí velmi jednoduchého orientačního testu. Týká se týdenní spotřeby alkoholu a říká, že rizikové pití nastává u mužů tehdy, pijí-li týdně nad 17 standardních nápojů, v případě žen jde o 10. Můžete si tento hrubý obrázek snadno udělat sám. Pomocí dalších, již speciálních dotazníků lze pak u každého poznat třeba to, nakolik se případně jedná již o počínající závislost, což je důležité pro stanovení druhu odborné pomoci.

Jak alkohol škodí, to je obvykle dost známo. Přispívá k mnoha tělesným nemocem jako jsou postižení trávicího traktu, nádory, kardiovaskulární onemocnění, poruchy imunity, reprodukční a prenatální poškození, větší úrazovost. V jeho důsledku se objevují u člověka změny chování, které pak dále vedou ke vztahovým problémům, a to nejen v rodině. Narůstá riziko společensky nežádoucích projevů, od rušení nočního klidu přes násilí, dopravní nehody, poškození druhých osob. Hrozí ztráta zaměstnání, tedy i finanční problémy. Dá se říct, že se jak domeček z karet postupně hroutí všechny složky života.

Je statisticky prokázáno, že omezení či ukončení spotřeby alkoholu je zdraví prospěšné. Všechna akutní rizika se sníží či vymizí, i u chronických onemocnění dochází ke zlepšení stavu. Samozřejmě je velmi důležité to, jak pijící člověk svou situaci vnímá, nakolik si připouští problém. Obecně se nejdřív setkáváme se stádiem, kdy člověk nemá zájem nic měnit, zpravidla proto, že si problém neuvědomuje vůbec nebo jen málo. Někdy lidé nevědí, že příčinou jejich problémů je alkohol nebo že je alkohol přivádí do různých rizik. V téhle fázi si to často ale uvědomuje okolí a vyvíjí na ně tlak, aby vyhledali pomoc. Jakmile dotyčný „prohlédne" a uvědomí si rizika a problémy, nastává další fáze. Ta však může trvat dost dlouhou dobu, během které člověk prožívá boj mnoha pro a proti a uvědomuje si nutnou energii a ztráty, bez nichž to nepůjde. Dalším krokem je plánování změny svých návyků, se kterým obvykle člověk už seznamuje i své okolí. A pak již přijde akce v podobě viditelné změny chování. Právě v tomhle stádiu bývají lidé v kontaktu s odborníky nebo se svépomocnými skupinami, od nichž se jim dostává pomoci. Pravidelné schůzky skupin Anonymních alkoholiků najdete na www.anonymnialkoholici.cz, je zde seznam měst, kde se scházejí, a kontaktní telefon.

Málokomu se povede své návykové chování změnit hned napoprvé. Když tedy dojde k tzv. relapsu, tak nejde o fatální selhání, ale o proces boje, ve kterém může každý dosáhnout vítězství. Primář Nešpor zabývající se závislostmi svým klientům říká: „Vaše recidiva je pro vás nesmírně cennou zkušeností na cestě k abstinenci. Skoro každý má takovou zkušenost." Jistě, říká to skutečně závislým osobám, které může osvobodit jedině abstinence, zatímco my zde mluvíme o omezení pití, aby se jeho intenzita dostala mimo škodlivou či rizikovou oblast. Ale obecná platnost tu je: selhání je lidské a neznamená konečnou prohru, je to naopak „hozená rukavice". Záleží jen na nás samotných.

Dane, odpověď na svou otázku jste dostal. Kdybyste si chtěl promluvit (samozřejmě nejen o alkoholu), na Lince duševní tísně najdete v nepřetržitém provozu odborně zdatného a empatického člověka, který s vámi bude hledat cestu k vyřešení vašich těžkostí. Stačí vytočit 476 701 444...

Pracovnice Linky duševní tísně